Miljøpolitik

Bi-Plast vil løbende forbedre den miljømæssige indsats ved at

• søge at tilpasse vores processer, således at vores produktion foregår med mindst muligt ressourceforbrug

• indkøbe de miljømæssigt mindst skadelige produkter, som kan overholde de stillede krav

• opretholde et åbent og ærligt samarbejde med virksomhedens interessenter, således at miljøhensyn i størst mulig omfang inddrages

• sikre at alle relevante miljø-lovkrav overholdes

• personalet inddrages i miljøarbejdet. Gennem uddannelse, information og motivation skal medarbejderne holdes bevidste om det interne og eksterne miljø, for dermed at kunne handle i overensstemmelse med og tage ansvar for virksomhedens miljøpolitik

• kortlægge og vurdere resultaterne af virksomhedens miljøforhold en gang årligt for at opretholde overensstemmelse med virksomhedens miljøpolitik, herunder en revurdering af virksomhedens mål og målsætninger

• forebygge forurening

• prioritere miljøbeskyttelse højt og på en sådan måde, at der sker løbende forbedringer